Sanytr ve zdech

 

Často dostávám dotaz jak odstanit Sanytr ze zdi.

V první řadě je důležité vědět, co vlastně Sanytr je a jak vzniká.

Tak tedy: Sanytr, neboli solné výkvěty vznikají překročením vlhkosti ve zdech nad běžnou hranici. 

Stupeň vlhkosti zděných konstrukcí se klasifikuje dle ČSN P 73 06010

Tato norma předpokládá že stěny jsou vyzděny z plných pálených cihel na vápenou, nebo vápenocementovou maltu a určuje % vlhka zdiva.

 Velmi nízká w < 3%  Nízká  w < 5% =  zde nedochází k destrukci omítek mrazem

 Zvýšená w < 7,5% = nemusí ještě způsobovat viditelné poruchy, ale je hraniční pro použití povrchové sanační metody

Vysoká w < 10%  Velmi vysoká w > 10%  = způsobuje na zdivu viditelné závady a je zapotřebí použít radikání sanační metody

V případě vysokého, nebo velmi vysokého % vlhka ve zdech, Hygroskopické soli kromě destruktivních účinků také způsobují výkvěty, které se na omítce projevují. Barva výkvětů zasažených míst může mít barvu bílou, nebo lehce zbarvenou. V případě že barva je tmavá až černá, pak již se jedná o plísně.

Tolik snad k informaci jak Sanytr vzniká a co vlastně Sanytr je.

V případě, že stupeň zavlhčení zdiva dosahuje, nebo přesahuje 10% hranici zavlhčení zdiva je  v takovém případě  zapotřebí takto poškozenou omítku odstranit, nejlépe cca 80cm nad horní okraje vlhkostní mapy. 

Volné části, staré nátěry, kaly, prach, nečistoty, živice atd. je třeba kompletně odstranit. Podklad musí být nosný a zbavený částí snižujících přilnavost. Spáry ve zdivu musí být v závislosti na zasolení vyškrabány nejméně do hloubky 2 cm. Poté je třeba zdivo důkladně očistit ocelovým koštětem nebo vyfoukat tlakovým vzduchem bez obsahu oleje. Nakonec musí být spáry uzavřeny maltou například Oxal PGP WTA. 

Následně provést injektáž zdiva za použití injektážního krému.

Chemická injektáž zdiva = napuštění zdiva hydrofobizačním materiálem – Oxal HSC injektážní krém. 

Oxal HSC je vhodný pro beztlakovou injektáž jako horizontální clona a účinkuje proti vzlínající vlhkosti ve zdivu.

Příprava podkladu:

Odstranění starých omítek. Poškozené spáry se vyškrábnou do hloubky 2 cm. Dutiny nebo pukliny se nejprve vyplní maltou Oxal BS-V. Otevřené spáry se vyplní maltou Oxal SPM nebo Oxal PGP. V závislosti na místních podmínkách je třeba v podkladu zhotovit vrty, jejichž uspořádání umožní kompletní injektáž přes celý průřez příslušné části stavební konstrukce. Plocha zdiva se v šířce 30 cm přes rovinu vrtů celoplošně uzavře a utěsní těsnícím šlemem Oxal DS-HS.

Zpracování:

Oxal HSC se injektuje do rovných vrtů ve spárách (především ložné spáry). Přitom by měla být dodržena vzdálenost otvorů 10 – 12,5 cm a průměr
vrtu 12 – 14 mm. Hloubka vrtu by měla odpovídat tloušťce zdiva mínus 5 cm.

Plnění vrtů:

Kplnění vrtů injektážním krémem jsou vhodné jednoduchá dávkovací čerpadla (např. Oxal Easy Inject, Dittmann Injekta D1-K) osazená plnící trubkou. Pomocí pomalého vytlačování a zároveň vytahování plnící trubky z vrtu dojde ke kompletnímu vyplnění vrtu. Je také možné použít manuální aplikaci přes ruční pistoli. Krém se následně rozmístí vcelém průřezu zdiva a vytvoří zde horizontální clonu.Následně se provede proti solný nátěr.

Proti solný nátěr:

Jako protisolný nátěr lze použít například materiál na odstraňování zasolených zdí Oxal Silsolid.

Oxal Silsolid je ideální nanášet nástřikem, je možné jej ale také nanášet válečkem nebo štětkou. Pomocí nástřiku lze dosáhnout největších hloubek průniku do podkladu. K nástřiku je například vhodný postřikový agregát Oxal Easy Inject. Vysokých hloubek průniku lze dosáhnout opakovaným nanášením (až 4x). Všechny nástroje pro zpracování se čistí vodou.

Technologické přestávky a ošetřování:

Na Oxal Silsolid lze následně systémem čerstvý do čerstvého nanášet cementem pojené stěrky a malty nebo těsnící šlemy. Z hlediska maximální doby pro nanesení další vrstvy neexistují žádná omezení.

Adhézní můstek:

V případě potřeby lze aplikovat Adhézní můstek Oxal VSM WTA 
Minerální adhezní můstek (malta na prostřik WTA) v sanačním systému Oxal pro sanaci vlhkého a solí poškozeného zdiva 

• zlepšuje přídržnost mezi podkladem a následně aplikovanou sanační omítkou
• žádné omezení propustnosti vodních par z podkladu
• lehké zpracování a dobrá přídržnost
• možné nanášet strojně
• produkt certifikován v systému WTA 


Zpracování 




Oxal VSM WTA je možné aplikovat ručně (hrubě nahodit) nebo strojně nástřikem.

  Oxal VSM WTA by se měl na podklad nanášet s pokrytím plochy 50 – 70 %. Pokud se sanační systém nanáší v kombinaci s vnitřní těsnící vrstvou (minerální izolační šlem), musí se ještě čerstvá poslední vrstva těsnícího šlemu překrýt maltou na prostřik se 100 % zakrytím plochy. Tloušťka vrstvy malty na prostřik smí být maximálně 5 mm.






V závěru je vhodná sanační omítka

• 

• 
Vrchní omítka (sanační omítka WTA) v sanačním systému Oxal pro sanaci vlhkého a solí poškozeného zdiva 

 Sanační omítka na zasolené zdivo Oxal WPw WTA

 Vlastnosti produktu:

• vysoká kapacita pro zadržení solí
• produkt certifikován v systému WTA
• velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti, povětrnostním vlivům a mrazu
• možnost úpravy filcováním
• vysoká propustnost vodních par
• v jedné vrstvě lze nanášet do 30 mm
• možná konečná úprava po cca 2 – 3 hodinách (v závislosti na podkladu a povětrnosti) 


Příprava podkladu 
Případnou stávající starou omítku nejméně do výšky 80 cm nad zjištěnou oblastí poškození kompletně odstranit. Volné části, staré nátěry, kaly, prach, nečistoty, živice atd. je třeba kompletně odstranit.

Podklad musí být nosný a zbavený částí snižujících přilnavost.

Spáry ve zdivu musí být v závislosti na zasolení vyškrabány nejméně do hloubky 2 cm. Poté je třeba zdivo důkladně očistit ocelovým koštětem nebo vyfoukat tlakovým vzduchem bez obsahu oleje. Nakonec musí být spáry uzavřeny maltou Oxal PGP WTA. Suché nebo silně savé podklady je třeba předem dostatečně navlhčit. Pro zlepšení přídržnosti a k redukci nasákavosti podkladu se nejprve na připravený podklad nanese prostřik Oxal VSM WTA s pokrytím plochy 50 – 70 %.

Jako vyrovnávací omítka, pro vyplnění větších nerovností a při vyšších koncentracích škodlivých solí se jako první vrstva omítky nanese                      Oxal PGP WTA dle technického listu.

Zpracování 
Oxal WPw WTA je možné aplikovat ručně nebo strojní technikou (např. PFT G4, šnek 6/3, bez domíchávače).Tloušťka vrstvy omítky  Oxal WPw WTA je dána sílou zatížení solemi. Minimální systémová tloušťka vrstvy činí 15 mm v kombinaci s jádrovou omítkou a minimálně 20 mm bez jádrové omítky.

Při tloušťkách omítky > 30 mm se omítka nanáší ve dvou vrstvách. Před nanášením další vrstvy je nutno dodržet časový odstup 1 den na 1mm tloušťky vrstvy (20 °C / 65 % rel. vlhkost vzduchu). Pro zajištění přídržnosti mezi jednotlivými vrstvami omítky je možné čerstvě aplikovanou vrstvu omítky zdrsnit pomocí zubového kartáče v šikmém směru nebo již pevnou vrstvu zdrsnit mřížovým škrabákem.

Poslední vrstva omítky se v čerstvém stavu stáhne kartáči (hliníková lať). Po získání dostatečné počáteční pevnosti se následně zatočí (zafilcuje).
Ošetřování 
Čerstvě nanesená malta Oxal WPw WTA musí být během fáze tvrdnutí chráněna před rychlým vysycháním (slunce, vítr, vysoké teploty).
Při požadavku na speciální strukturu povrchu (hladký povrch) je možné nanést minerální jemnou vrchní omítku Exzellent 750. 


Poznámka 
Již ztuhlá malta se nesmí opětovně zpracovávat ani s vodou ani s čerstvou maltou! Zohledněte pokyny uváděné v technické směrnici WTA č. E-2-9-04/D „Sanační omítkové systémy“ a v normě DIN 18550. 


• 
Vše, co jsem zde uvedl, je z mého pohledu bez prohlídky stavu nutné v případě, že se jedná o velmi vysoký stupeň zavlhčení zdiva s následným prostupem výkvětů a degradaci omítky, včetně možnosti statického narušení zdiva. 

Je velmi nutné vždy odstranit příčinu a ne jen důsledek   

• 
Profesionální posouzení stavu a následného opatření lze provést pouze po odborné prohlídce a teprve poté lze doporučit vhodný postup i materiály k odstranění vzniku vady.

• 

• 
V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat na tel: 777 878 075


• 
Poradíme vám jak se šetrně vlhkého zdiva nadobro zbavit a zabezpečíme, aby vlhké zdivo bylo minulostí.  


Využijte sanace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti zdiva od profesionálů. Více se dozvíte na www.janposlusny.cz


Provádíme sanace vlhkého zdiva v Praze a Středočeském kraji.
• 
S přáním vlhku stop Váš Jan Poslušný ©

• 
Poznámka: Údaje jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Chcete dostávat užitečné rady, tipy o odstraňování vlhkostí ze zdí? Přihlašte se do odběru novinek.

  • Kategorie