Návod jak odstranit vlhko ze zdí

Návod jak odstranit vlhko ze zdí

Injektážní krém Oxal HSC

Způsob a použití injektážního krému Oxal HSC na odstranění vlhkých zdí domů a bytů.
Injektážní krém Oxal HSC je dodáván v plastovém kbelíku v balení  o obsahu  10 litrů.

Oxal HSC je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro profesionální firmy v oboru sanace zdiva. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů.

Za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné a tím pádem nenávratně degradované, je nezbytně nutné omítky odstranit.

Pro injektáž a napuštění zdiva krémem Oxal HSC, je potřeba vyvrtání otvorů o průměru 14 mm. Vrty provedeme v osových vzdálenostech po 100 mm, nejlépe do maltové spáry. Hloubka vrtů by měla být maximálně o 40 mm kratší než je tloušťka zdiva.

V cihelném zdivu se vrtání otvorů provádí v horizontální rovině. Ve zdivu smíšeném je třeba provést vrty šikmo dolů.

U zdiva smíšeného provádíme injektáž v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva, pakliže není nutné vrtat z různých technických důvodů pod větším náklonem. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby.

Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo z venkovní strany zdiva, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek.

První krok: po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. Injektážní krém pomocí trubičkového nástavce aplikační pistole vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Je nutné dbát na to, aby vyvrtaný otvor byl zcela vyplněn injektážním krémem.

Jistotu 100 %ní výplně zaručuje u silnějšího zdiva dvoufázová výplň.

Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká pouze u vodorovných vrtů např. v průběžné spáře zdiva. K tomuto zatěsnění jsou ideální zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu. U šikmých vrtů zátkování nutné není.

Doporučení – následná opatření sanace vlhkého zdiva: V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené (zasolené, nepevné atd.), je třeba obnovit omítky, to znamená odstranit starou nesoudržnou, nebo zasolenou omítku, řádně očistit zdivo od zbytků staré omítky, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm, a zhotovit omítku novou. Nejvhodnější omítkou je omítka sanační, s podporou proti solného podnátěru Oxal Silsolid.

V případě, že zdivo, které před samotnou injektáží obsahovalo velké množství vody, doporučujeme alespoň 14 dnů po injektáži ponechat bez další povrchové úpravy. Tím může začít proces nasycování okolí vrtů emulzním krémem a zároveň může docházet i k vysychání zdiva.

Druhý krok : Zhotovení sanačních omítek po provedené krémové injektáži zdiva s podporou proti solné ochrany výrobkem Oxal HSC.

Zdegradované  omítky se odstraní v dostatečné výšce od horního okraje viditelného znehodnocení omítky. Odstranění omítek je vždy nutné, pokud jsou již omítky nenávratně znehodnoceny, jako např. v případě jejich vysokého zasolení, nepevnosti aj.! Důležitou praktickou zásadou je, že se mají znehodnocené omítky odstranit minimálně 50 cm nad horním okrajem jejich degradace, včetně odstranění případných keramických soklů a jiných neprodyšných materiálů na omítkách.

Následně se aplikují sanační omítky s protisolným podnátěrem Oxal Silsolid, jedná se o Polysilikát pro zpevnění minerálních podkladů a zdiva.

• má zpevňující účinek, pórovitost zůstává zachována, nevytváří povrchový film

Tento protisolný podnátěr  má zpevňující účinek, pórovitost zůstává zachována, nevytváří povrchový film.
Oblasti použití:

• použitelný na všechny pórovité, minerální podklady ve vnějším a vnitřním prostředí
• ke zpevnění cihelného zdiva a zdiva z přírodního kamene
• je možné následně nanášet všechny systémy produktů Oxal na cementové bázi (analogicky jako důsledek silifikace)

 

S přáním vlhku stop

Váš Jan Poslušný ©

www.janposlusny.cz

 

 

 

 

Komentáře
 1. Zde můžete zasílat komentáře.

  • Stanislav Voříšek napsal:

   Dobrý den pane a nexistuje něco na likvidaci dřevomorky. To je dnes velký problém.Jaká je případně cenová relace..děkuji Voříšek-.

   • Jan Poslušný napsal:

    Dobrý den vážený pane Voříšku,

    příčinou vzniku Dřevomorky je primárně vlhko v objektu.
    Vznik Dřevomorky je záležitost, která se projeví většinou až po několika letech. Nevím kde a jak Dřevomorku máte, zda je ve stěnách, v podlaze, nebo zda jsou napadené trámy.
    V každém případě je potřeba Dřevomorku zlikvidovat, protože ve vlhkém prostředí denně narůstá až o 9mm. Projevuje se tak, že dřevo začíná uhnívat, posléze se rozpadá.

    Napadené kusy se musí spálit mimo objekt, aby se Dřevomorka vzduchem nepřenášela do jiných částí objektu. V příloze Vám posílám článek, jak záležitost ohledně takto vzniklé situace řešit. Určitě ale doporučuji dvě zásadná’í věci:
    1) Odstranit vlhko z objektu
    2) Odebrat vzorek nakažený Dřevomorkou a dát ho do laboratoře k bližšímu Mykologickému posouzení a zjištění o jakou houbu se konkrétně jedná.
    Držím palce a doufám, že článek který zasílám Vám bude k užitku.

    Můžete se také podívat na mé web stránky http://www.janposlusny.cz

    S přáním příjemného dne
    Jan Poslušný

 2. Květa napsal:

  Poslední dobou jak jsou ty silné deště se nám do sklepa začala pronikat voda a vlhkost do zdí. Po zdech se už začínají tvořit první flíčky značící, že se zde bude dobře dařit plísni. Potřebujeme co nejrychleji pomoct, než se plíseň začně více šířit. Zkušeli jsme odvlhčovače, ale nepomáhají ani ty na tablety ani elektrické. Existuje nějaké další řešení jak si s tím svépomocí poradit? Máte zkušenosti s firmou http://www.completsan.cz/services/sanace-vlhkeho-zdiva/ nebo nějakým jiným odborníkem co by nám mohl pomoci? Děkuji za každou radu.

  • Jan Poslušný napsal:

   Dobrý den pani Včeláková, určitě se dá Vaše zatékání řešit. V prvním případě je potřeba zamezit pronikání vody do sklepa. Pro tento případ existuje několik materiálů na cementové bázi s přidáním různých složek. Je to takzvaný utěsňovací materiál, kterým se dá zastavit i tlaková voda. Nedomnívám se, že ve Vašem případě půjde o vodu tlakovou, ale o vodu deštovou. Samozřejmě, že si můžete tyto práce provést sami, mohu Vám dodat potřebný materiál. Pokud víte přesně kudy voda zatéká, tak v tom nevidím problém, v opačném případě se můžeme domluvit na prohlídce a na místě vyhodnotím jaký materiál použít a jakým způsobem si můžete svépomocí zdi utěsnit. Následně po zamezení zatékání se bude řešit vlhkost ve zdech. Neváhejte mi zavolat a domluvíme se.

   S přáním příjemného dne
   Jan Poslušný
   Mob: 777 878 075

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Chcete dostávat užitečné rady, tipy o odstraňování vlhkostí ze zdí? Přihlašte se do odběru novinek.

 • Kategorie